zagospodarowanie deszczówki

Zbiornik do magazynowania wody deszczowej to korzystne rozwiązane, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych. Instalacja zbiornika umożliwia zaoszczędzenie do 50% wody pitnej, a także korzystnie wypływa na poziom wód gruntowych oraz odciąża kanalizację ściekową.

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla domu, ogrodu i przemysłu, wytrzymujące obciążenie ruchem pieszym i samochodowym. Z nami żaden projekt nie jest niemożliwy do wykonania!